امریکا و اروپا مهره های یک شطرنجند؛نباید گول هارت و پورت ترامپ یا چرب زبانی اروپا را خورد باید، هرنوع آسیب به برجام وآغازتحریم جدید، ازنظرایران به منزله نقض برجام هست.هر وقت مقتدر عمل کردیم پیروز شدیم.

به گزارش قابوس نامه به نقل از کلاس بیست؛ کانون تربیت اسلامی گلستان با صدور بیانیه ای به سخنان پر از کینه رئیس جمهور امریکا واکنش نشان داد.

در این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار این پایگاه خبری قرر گرفته، آمده است: دیشب شیطان بزرگ چهره واقعی خود را در سخنان بی ادبانه وهتاکانه رئیس جمهور کاسب کارش به جهانیان نشان دادوعملا بااین گفتار روح وجسم برجام را نقض کرد.

اگرمنصفانه دقت کنید زمانی که ترامپ ادعای دیوانگی می کرد و کره شمالی راتهدید می کرد ؛ کره شمالی با شلیک موشک هسته ای جدید عملا جواب تهدید ترامپ را می داد ودرآخر ترامپ وآمریکا دست از سر کره شمالی برداشتند. همین اتفاق درمورد حافظان امنیت، یعنی سپاه مقتدر تکرار شد، تهدید سرلشگرجعفری فرمانده معزز کل سپاه به آمریکا درخصوص درلیست تروریستی قرار گرفتن سپاه ، باعث شدکه ترامپ فقط ازلفظ تروریست برای سپاه استفاده کند واز درج سپاه درلیست تروریستی خودداری کرد.

هم اکنون زمان خط ونشان کشیدن و توهین به رئیس جمهور وتیم مذاکره کننده ایران نیست.زمان تصفیه حساب و دودستگی و لجاجت نیست.باید به امریکا ودشمنان ملت ثابت کنیم ماملتی واحد ، تحت زعامت نائب امام زمان عج مقام معظم رهبری وحامی رئیس جمهور درعرصه داخلی وبین المللی هستیم وازکلیه نیروهای مقتدرومسلح کشورمان اعم ازنظامی وانتظامی وامنیتی قاطعانه دفاع وجانبداری می کنیم.

فلذا از رئیس جمهور محترم می خواهیم نه از هارت وپورت ترامپ وآمریکاربترسد ونه گول زبان چرب ونرم انگلیس وفرانسه رابخورد زیرا همه، مهره های یک شطرنجند.پس بااقتدار اعلام کند هرنوع آسیب به برجام وآغازتحریم جدید، ازنظرایران به منزله نقض برجام هست واز برجام خارج شود وفوری دستگاهها وسانتریفوژها را راه اندازی نموده ودوربین ها را از مجتمع های هسته ای برچیند.

اگر دولت به اروپا دل خوش کند صددرصد در زمین دشمن  بازی و نادانسته به خواست آمریکا تن داده است.

حال که هیچ تحریمی بر داشته نشده وحتی اروپائیان ازترس آمریکا به هیچ یک از وعده هایشان عمل نکرده اند اعتماد دوباره به آنان منجر به جنگ واختلافات داخلی وتضعیف توان دفاعی ملی می شود. ازهمین امروز اقتصاد مقاومتی را درعمل اجرا کند وباپشتوانه مردم ونیروهای مسلح به رفع معضلات کشور همت گمارد.