معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس در جلسه کمیته ورزشی که با حضور قهرمانان ورزشی به همت حوزه مشاور جوان فرمانداری ویژه برگزارشد گفت: از راهکارها و نظرات کارشناسی قهرمانان بین المللی شهرستان در حوزه سیاستگذاری و تصمیمگیریها استفاده خواهیم کرد و در چارچوب قانون پیگیر مسائل آنها خواهیم بود.

به گزارش قابوس نامه .مهندس عبدالقدیر کریمی باتاکید برلزوم تحلیل فنی و کارشناسی عملکرد هیئتهای ورزشی، تصریح کرد: تحلیل منصفانه بدون جانبداری از وضعیت سالنها و هیئت های ورزشی در پیگیری دغدغه های ورزشکاران لازم و ضروری است و به این منظور بازدید از سالنهای ورزشی را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه استاندار جدید از ورزشیها هستند از هماهنگی برای برگزاری جلسه ای مشترک با ورزشکاران گنبدی در استانداری خبر داد و با تاکید بر استمرار جلسات کمیته ورزشی حوزه مشاور جوان افزود: معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه به عنوان رئیس هیئت ورزشهای رزمی پیگیر مسائل قهرمانان ورزشی خواهد بود.
کریمی درخصوص والیبال بانوان نیز گفت: والیبال بانوان هم باید همپای والیبال آقایان ارتقاء پیدا کند و در این راستا با بزرگان والیبال شهرستان رایزنی خواهیم کرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در استقبال از ورزشکاران هیچگاه درنگ نکردیم و هر زمان،تجلیل از قهرمانان ورزشی را در صدر کارهای خود قرار دادیم.
اعظم پاکدل مشاور جوان فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس نیز گفت: از اکثر قهرمانان ورزشی گنبدی در سطوح بین المللی برای حضور در این جلسه دعوت شد که برخی از آنها به دلیل شرکت در اردوها و مسابقات ملی و بین المللی در این جلسه حاضر نبودند.

1508131905 6001

1508131897 6002