مسول فرهنگی دانشگاه پیام نور گنبد کاووس : از اهداف اصلی و کارکرد راهبردی نشریات دانشجویی افزایش و ارتقاء آگاهی جامعه دانشگاهی و در سطح گسترده تر و با حفظ و رعایت موازین قانونی و مصالح عمومی مطالبه گری عمومی و تخصصی، در سطح جامعه است.

به گزارش قابوس نامه سرکار خانم فاطمه نوروزی در گفتوگو با خبر نگار قابوس نامه در مورد نشریات دانشجویی در دانشگاه ها  بیان کرد : فراهم کردن زمینه های مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری های اجتماعی، تامین زیرساخت های تولید نظریه و علم درحوزه های مختلف، پرورش قدرت تحلیل دانشجویان از وقایع پیرامون، مسئله شناسی در معضلات و نیازهای اجتماعی و فرهنگی از اهداف و کاکردهای نشریات دانشجویی است.

وی گفت : نشریات دانشجویی در صدد انعكاس خواسته‌ها و مشكلات اساسی دانشجویان هستند كه در این بین در طرح مباحثی پیرامون جایگاه دانشجو، رسالت و وظایف او و اختصاص ستونی به سوالات دانشجویان تاثیری به سزا دارد. این نشریات در سوژه‌یابی توجه ویژه‌ای به نیازها و شبهات عمومی دانشجوها در زمینه‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی و مذهبی دارند.

وی در مورد اینکه زبان نشریات باید به زبان دانشجویی باشد افزود : فرهنگ محاوره‌ای كتبی دانشجویی به عنوان یك فرهنگ مستقل در نشریات دانشجویی باید ترویج بشود كه این فرهنگ آمیخته‌ای از هوش و ذكاوت دانشجویی، هیجان‌طلبی جوانی، آزادگی و طنز لطیف اجتماعی است كه باید در اكثر متون نشریات دانشجویی لحاظ بشود .

مسول فرهنگی دانشگاه پیامنور در ادامه گفت : از سال 97 پنج نشریه در دانشگاه پیامنور شروع به فعالیت کرده است نشریه الفبای ترک صاحب امتیازکانون همیاران بهداشت، نشریه نانوس صاحب امتیازکانون قرآن و عترت دانشگاه، نشریه وکلای نور صاحب امتیازانجمن علمی حقوق ،نشریه ضربان سلامت صاحب امتیاز کانون همیاران بهداشت،نشریه رهیار صاحب امتیازانجمن علمی روانشناسی است.

وی درمور استقبال دانشجویان در مورد نشریات دانشجویی در زمان کرونا گفت : در دانشگاه پیامنور 12 کانون و پنج انجمن دانشجویی فعال یک حوزه بسیج و چهار پایگاه وجود دارد استقبال از این نشریان خوب است ولی می تواند بهتر از این باشد همانطور که در دوران کرونا پنج نشریه دانشگاه با قدرت به کار خودشان ادامه می دادند و دانشجویان برای فعالیت در دانشگاه و موضوعات علمی در حوزه رشته خودشون می توانستند بیشتر از این نشریات استفاده کنند و به کار های گروهی در دانشگاه روی بیاورند .

وی همچنن در مورد شرکت نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور در جشنواره های مختلف گفت :پار سال دانشجویان در جشنواره های نشریات کشوری نانوس و نشریه وکلای نور و الف بای ترک در جشنواره نشریات کشوری شرکت کردند و امسال هم در جشنواره نشریات دانشگاه پیامنور که به صورت سالیانه برگزار می شود هم شرکت کرده اند .

تفكر دانشجو انتقادی است؛ انتقاد نسبت به هر آنچه كه به نظرش ناموزون آید و این لازم دانش‌+جو بودن است. در محیط دانشگاه چرا مطرح است و پاسخ به چراهای بیشمار؛ نشریات دانشجویی نیز مملو است از چراهای گوناگون. با توجه به پارامترهای فوق، می‌توان نتیجه گرفت كه نشریات دانشجویی كه در دانشگاه‌های مختلف منتشر می‌شوند، نشریات كاملی هستند؛ چرا كه سوالات بسیاری را پیش روی خواننده قرار می‌دهند.

انتهای پیام/