زیارت حضرت رسول(ع) از بعید در امامزاده یحیی بن زید(ع) برگزار شد.

به گزارش قابوس نامه، دوستداران و شیفتگان پیامبر اکرم(ص) در گنبدکاووس با قرائت این زیارت در روز رحلت نبی اکرم(ص)ارادت خود به برترین بنده خداوند ابراز داشتند.

qaboosnameh 1

qaboosnameh 2

qaboosnameh 3

qaboosnameh 4qaboosnameh 5

qaboosnameh 6

qaboosnameh 7

qaboosnameh 8

qaboosnameh 9

qaboosnameh 10

qaboosnameh 11

qaboosnameh 12

qaboosnameh 13

qaboosnameh 14

qaboosnameh 15qaboosnameh 17

>

qaboosnameh 16

qaboosnameh 18

qaboosnameh 19

qaboosnameh 20

تصاویر از علی آذرشب