رضا رشید پور مجری برنامه حالا خورشید دقایقی قبل در خلل پخش این برنامه به صورت زنده از حال رفت.

به گزارشقابوس نامه به نقل از فردا، رضا رشید پور مجری برنامه حالا خورشید که از ابتدای برنامه حال خوبی نداشت و صدایش گرفته بود، دقایقی قبل در حین پخش این برنامه به صورت زنده از حال رفت و باعث شد که پخش برنامه قطع گردد.

روابط عمومی برنامه حالا خورشید اعلام کرد: رشید پور صرفا دچار افت فشار شده و راهی بیمارستان شده است.