مداحی و روضه خوانی حاج مهدی سماواتی در بین الحرمین