عمده دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم در گلستان چه بود؟ تیر 1395
عمده دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم در گلستان چه بود؟

<p><strong><img src="images/95/tir95/khabar/photo_2016-08-12_05-58-16.jpg" alt="" />از ۳۰۴ کاندیدای نمایندگی مجلس دهم در گلستان ۴۶ درصد مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت که در نشست خبری که با حضور رئیس شورای نگهبان استان گلستان برگزار شد، بیشترین دلایل رد صلاحیت مطرح شد.</strong></p>


عمده دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم در گلستان چه بود؟ تیر 1395
عمده دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم در گلستان چه بود؟

<p><strong><img src="images/95/tir95/khabar/photo_2016-08-12_05-58-16.jpg" alt="" />از ۳۰۴ کاندیدای نمایندگی مجلس دهم در گلستان ۴۶ درصد مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت که در نشست خبری که با حضور رئیس شورای نگهبان استان گلستان برگزار شد، بیشترین دلایل رد صلاحیت مطرح شد.</strong></p>


عمده دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم در گلستان چه بود؟ تیر 1395
عمده دلایل رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم در گلستان چه بود؟

<p><strong><img src="images/95/tir95/khabar/photo_2016-08-12_05-58-16.jpg" alt="" />از ۳۰۴ کاندیدای نمایندگی مجلس دهم در گلستان ۴۶ درصد مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت که در نشست خبری که با حضور رئیس شورای نگهبان استان گلستان برگزار شد، بیشترین دلایل رد صلاحیت مطرح شد.</strong></p>


آرشیو